مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام دربازدید از محور ایلام-بدره- دره شهر- پل گاومیشان از تبدیل ۴۶ کیلومتر از محور ایلام به لرستان به بزرگراه (ازسمت شهرستان دره شهر) خبر داد و برتسریع اجرای این طرح ها تأکید…

عبدالله بهادری مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام دربازدید از محور ایلام-بدره- دره شهر- پل گاومیشان از تبدیل ۴۶ کیلومتر از محور ایلام به لرستان به بزرگراه (ازسمت شهرستان دره شهر) خبر داد و بر تسریع اجرای این طرح ها تأکید کرد.  
بهادری افزود: درمحور مذکور ازخروجی شهر ایلام( تقاطع فرودگاه شهدای ایلام) تا تقاطع ملکشاهی، منطقه چشمه شیرین حدفاصل شهرستان بدره- دره شهر، ورودی و خروجی شهر دره شهرتا پل گاومیشان عملیات ارتقاء مسیر ارتباطی به چهار خطه آغاز شده و باتمهیدات درنظرگرفته شده اجرای عملیات راه سازی دراین قطعات با شتاب بیشتری ادامه خواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد؛ با تکمیل این طرح ها حدود ۴۶ کیلومتر از محور ایلام به پل دختر در استان لرستان به بزرگراه ارتقأ خواهد یافت و تلاش ما این است که بتوانیم با تأمین اعتبار لازم پروژه های دیگری در محور یادشده برای تبدیل به چهار خطه تعریف نماییم. ​