حسامی مدیر عامل «شرکت لقمانکار» پیمانکار پروژه ایستگاه راه آهن گردنه صلوات آباد سنندج در گفتگو با رسانه تخصصی راهساز:

حسامی مدیر عامل «شرکت لقمانکار» پیمانکار پروژه ایستگاه راه آهن گردنه صلوات آباد سنندج در گفتگو با رسانه تخصصی راهساز:
تا ۱۰ روز آینده نصب اسکلت ایستگاه شروع می‌شود و تا پایان تیر ماه نیز نصب اسکلت ساختمان اصلی به پایان می رسد.
پیمانکار این پروژه که برآورد اولیه آن ۱۳۰ میلیارد تومان است از دلایل تاخیر در پیشرفت فیزیکی پروژه را عدم وجود بستر سازی در نقشه و مشخصات اولیه عنوان کرد.