معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در طرح جهش مسکن تلاش شده بواسطه صندوق ملی مسکن فاصله میان قیمت تمام شده و توان خانوار کم شود.

محمود محمودزاده،  معاون وزیر راه و شهرسازی در یک برنامه رادیویی از ثبت نام خانه اولی‌ها در طرح جهش مسکن از دو هفته آینده خبر داد و گفت: در راستای قانون جهش تولید و دستور رییس جمهور مبنی بر تولید و عرضه یک میلیون مسکن در سال، وزارت راه و شهرسازی برنامه ای را برای اجرای این طرح تدوین کرده است.  
وی در ادامه با بیان اینکه در این طرح، تلاش شده بواسطه صندوق ملی مسکن فاصله میان قیمت تمام شده و توان خانوار کم شود، افزود: این طرح بیشتر برای گروه های کم درآمد، دهک های ۱ تا سه و قشر متوسط طراحی شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی بخش دیگر صحبت هایش به تامین زمین اختصاص داد و گفت: علی رغم آنکه وزیر راه و شهرسازی برای تامین زمین فرصت دو ماهه را تعیین کرده بود اما خوشبختانه در فرصت کمتر از دو ماه، تامین زمین در ۲۹ استان به مرحله نهایی رسیده و اطلاعات دو استان دیگر نیز در هفته جاری ثبت خواهد شد.