بررسی آمار رسمی حاکی از آن است که در ۹ شهر جدید نسل نو کشور برای ساخت ۳۲۰ هزار واحد مسکونی با جمعیت‌پذیری بیش از یک میلیون نفر تامین زمین صورت گرفته است.

در راستای تامین زمین ساخت یک میلیون واحد مسکونی شرکت عمران شهرهای جدید ایران برنامه‌‌ریزی گسترده‌ای انجام داده است. بر این اساس علاوه بر الحاق به محدوده، بازنگری در طرح جامع،‌ بازنگری در طرح تفصیلی و تغییر کاربری در شهرهای جدید، از ظرفیت بالای شهرها جدید نسل نو نیز استفاده شده است.
هم‌اکنون در استان‌های سیستان و بلوچستان، سمنان، آذربایجان غربی، هرمزگان، بوشهر، قم، فارس،‌تهران و همدان ۹ شهر جدید نسل نو جانمایی شده است. تیس، ایوانکی، گلمان، مُکران،‌ نایبند، پرنیان، تابناک، خوارزمی و حوراء شهرهایی هستند که در مجموع ۱۵ هزار و ۲۰۷ هکتار زمین در آنها برای ساخت مسکن تامین شده است.
در بین شهرهای جدید نسل نو کشور، مُکران با تامین زمین برای واحد پذیری ۶۰ هزار و ۶۰۰ واحد در رتبه اول قرار دارد. در شهر تیس، ایوانکی و گلمان به ترتیب ۴۳۸۰ هکتار، ۶۷۱ هکتار و ۲۳۳۴ هکتار تامین زمین صورت گرفته است.
همچنین در شهرهای نایبند، پرنیان، تابناک، خوارزمی و حوراء نیز به ترتیب ۱۲۰۰ هکتار، ۲۰۰۰، ۶۷۷، ۴۱۵ و ۱۱۳۰ هکتار زمین تامین شده است.

در مجموع در ۹ شهر جدید نسل نو کشور برای ساخت ۳۱۹ هزار و ۶۵۰ واحد با جمعیت‌پذیری بالغ بر یک میلیون و ۲۹ هزار نفر تامین زمین توسط شرکت عمران شهرهای جدید ایران انجام شده است.