معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان همدان بیان کرد: بهسازی راه اصلی نهاوند-بروجرد در دست اجراست.

حبیب نادیان رفیع گفت: پروژه بهسازی راه اصلی نهاوند-بروجرد از سال ۱۳۸۶ با هدف گسترش شبکه بزرگراههای کشور برای سهولت ، سرعت و افزایش ایمنی در حمل و نقل زمینی آغاز شده که تاکنون با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی همراه بوده است.
وی ادامه داد: طول کل مسیر ۳۰ کیلومتر است که ۲۰ کیلومتر آن در محدوده استان همدان واقع شده و کل مسیر به غیر از مقطع سه راهی روستای شعبان (حدود ۳ کیلومتر) بصورت چهارخطه احداث و در دست بهره برداری است، مابقی کار حدوداً ۳ کیلومتر پیمانکار در حال اجرا است.
نادیان در رابطه با موانع و مشکلات پیشروی پروژه افزود: آسفالت کل پروژه انجام شده و نصب نیوجرسی در دست اقدام است که موانع اجرائی پروژه نظیرآزاد سازی باغات – املاک مزروعی –کمبود اعتبارات و تخصیص –مطالبات پیمانکار است.
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان همدان در رابطه با پروژه بهسازی راه اصلی توره –ملایر یادآور شد: پروژه با هدف گسترش شبکه بزرگراههای کشور برای سهولت و سرعت در حمل و نقل زمینی و ارتقای ایمنی در سال ۱۳۸۵ آغاز و تاکنون ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.
نادیان در پایان در رابطه با مشخصات فنی پروژه و مشکلات پیشروی آن گفت: طول کل مسیر ۵۰ کیلومتر می باشد که ۴۰ کیلومتر آن در محدوده استان همدان واقع شده ، ۳۴ کیلومتر ابتدا و انتهای مسیر در سالهای قبل بصورت چهارخطه احداث و در دست بهره برداری است.