مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام گفت: پیشرفت فیزیکی تقاطع غیرهمسطح ملکشاهی به ۸۰ درصد رسیده است و درسال جاری تکمیل و به بهره برداری می رسد.

،  مهندس بهادری با بیان اینکه تقاطع غیر همسطح ملکشاهی درمسیرایلام – بدره – دره شهردرمجموع به طول چهارونیم کیلومتر است که تاکنون پل روگذرآن با ۲دهانه ۱۹متری تکمیل شده وهم اکنون پیمانکار مشغول عملیات نهایی ترانشه برداری، خاکبرداری و خاکریزی رمپ‌های طرفین است.

وی با بیان اینکه تاکنون حدود ۱۵۰ هزار متر مکعب عملیات خاکبرداری و خاکریزی برای اجرای این پروژه انجام شده است تصریح کرد: با تکمیل این طرح چند نقطه پرحادثه محورایلام- ملکشاهی و ایلام-بدره-دره شهر حذف می شود