کد خبر : 5668
تاریخ انتشار : یکشنبه 23 بهمن 1401 - 10:01

بسته تشویقی شهرسازانه ابلاغ شد

بسته تشویقی شهرسازانه ابلاغ شد

مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی بسته تشویقی شهرسازانه ۱۹بندی درخصوص سیاست‌های تشویقی کالبدی متضمن نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، با هدف افزایش کیفیت زندگی شهروندان ساکن در این بافت‌ها و همچنین پیشبرد اهداف قانون جهش تولید مسکن را ابلاغ کرد. مصوبات ابلاغی دارای ویژگی‌های انعطاف‌پذیری مصوبه نسبت به شرایط ویژه هر شهر، رویکرد

مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی بسته تشویقی شهرسازانه ۱۹بندی درخصوص سیاست‌های تشویقی کالبدی متضمن نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، با هدف افزایش کیفیت زندگی شهروندان ساکن در این بافت‌ها و همچنین پیشبرد اهداف قانون جهش تولید مسکن را ابلاغ کرد.

مصوبات ابلاغی دارای ویژگی‌های انعطاف‌پذیری مصوبه نسبت به شرایط ویژه هر شهر، رویکرد نوسازی محله‌ای، فرصت ویژه برای سازندگان و مالکان، توانمندسازی اقتصادی ساکنان بافت فرسوده از طریق انعطاف‌پذیری در ضوابط استقرار کاربری‌ها و با رویکرد درهم‌تنیدگی مسکن و اشتغال و ایجاد ارزش افزوده روی دارایی‌های ساکنان و افزایش کیفیت فضای سکونت است.

گره‌گشایی در صدور پروانه برای پلاک‌های مسکونی زیر حدنصاب تفکیک و ساخت این واحدها، افزایش نفوذپذیری (قابلیت دسترسی) محله و مشارکت شهرداری‌ها از ویژگی‌های دیگر این مصوبات ابلاغی است.

جزئیات ۱۹بندی بسته تشویقی کالبدی برای نوسازی بافت‌های فرسوده در ۴ گروه انواع مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری شامل بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلوک شهری، نوسازی در مقیاس محورهای اصلی محله‌ای، نوسازی در عمق بافت فرسوده شهری و ضوابط تشویقی نوسازی قطعات غیرقابل تجمیع است.

جزئیات ضوابط تشویقی انواع مشوق‌های پیش‌بینی‌شده در مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری هر یک از گروه‌ها؛

ضوابط تشویقی گروه اول (بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلوک شهری)

ـ اعطای حداکثر دو طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب

ـ امکان تخصیص سطح اشغال مجاز طبقه همکف به کاربری‌های انتفاعی

ـ امکان تخصیص ۲۰ درصد از فضای باز غیرمسقف مجموعه به‌منظور تأمین بخشی از پارکینگ‌های مورد نیاز

ـ امکان استفاده از مساحت معابر بن‌بستی که بر اثر تجمیع، کارکرد خود را از دست داده‌اند در مساحت ملاک عمل تراکم

ـ امکان تسهیل در ضوابط معماری از جمله نحوه توده‌گذاری و نما

ضوابط تشویقی گروه دوم (نوسازی در مقیاس محورهای اصلی محله‌ای)

ـ اعطای حداکثر یک طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب

ـ امکان تخصیص سطح اشغال مجاز طبقه همکف به کاربری‌های انتفاعی مشروط به تأمین ورودی مستقل

ـ عدم احتساب سطح بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی

ـ کاهش ضریب تأمین پارکینگ مورد نیاز به ۰.۷۵ مشروط به وجود پارک حاشیه‌ای در معبر

ـ امکان استفاده از مساحت معابر بن‌بستی که بر اثر تجمیع، کارکرد خود را ازدست داده‌اند در مساحت ملاک عمل تراکم

ضوابط تشویقی گروه سوم (نوسازی در عمق بافت فرسوده شهری)

ـ اعطای حداکثر یک طبقه تشویقی نسبت به تراکم مجاز طرح مصوب

ـ کاهش ضریب تأمین پارکینگ مورد نیاز به ۰.۷۵ برای هر واحد

ـ امکان احداث حداکثر یک درب اضافه در راستای تأمین حداکثری پارکینگ

ـ عدم احتساب مساحت بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی

ضوابط تشویقی گروه چهارم (نوسازی قطعات غیرقابل تجمیع)

ـ امکان پیشروی طولی تا ۲ متر پس از اصلاحی مشروط به رعایت همجواری و حقوق همسایگی

ـ کاهش ضریب برای هر واحد تأمین پارکینگ مورد نیاز به ۰.۷۵

ـ امکان احداث حداکثر یک درب اضافه مشروط به تأمین ضریب تأمین یک پارکینگ برای هر واحد

ـ امکان احداث واحدهای مسکونی با زیربنای کمتر از حدنصاب تعیین‌شده در طرح مصوب

ـ عدم احتساب مساحت بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی

بنابر این گزارش در بسته تشویقی ابلاغی کالبدی برای نوسازی بافت‌های فرسوده مواردی که لازم است در کمیسیون ماده ۵ مطرح و اتخاذ تصمیم شود به‌شرح زیر است:

طرحهای تجمیعی مشتمل بر یک بلوک شهری یا بیشتر که متقاضی بهره‌گیری از امتیازات ویژه بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلوک شهری می‌باشند.

گزارش شهرداری درمورد محلات یا نواحی فاقد امکان ارائه مشوق‌های موضوع بندهای ۱ و ۳ مقدمه مصوبه ابلاغی

نقشه موقعیت پارکینگ‌های محله‌ای پیش‌بینی‌شده موضوع بند ۵ مصوبه ابلاغی

بررسی و تصویب مشوق‌های تکمیلی و خاص هر شهر با در نظر گرفتن شرایط و نیازهای ویژه آن در چارچوب بند ۳ مصوبه ابلاغی

همچنین در بسته تشویقی ابلاغی کالبدی برای نوسازی بافت‌های فرسوده تکالیف شهرداری‌ها شامل موارد زیر است:

تسریع در بررسی درخواستهای متقاضیان و صدور پروانه­ ساختمان طبق مصوبه شورای‌عالی شهرسازی و معماری و عنداللزوم انعکاس درخواست‌ها (موضوع بند ۱ بخش الف این بخشنامه) به دبیرخانه کمیسیون ماده ۵.

ارائه پیشنهادات مربوط به مشوق‌های کالبدی خاص شهر، با توجه به ساختار طرح جامع و شرایط ویژه شهر مربوطه موضوع بند ۳ مقدمه مصوبه ابلاغی

احصای محلات یا نواحی فاقد امکان ارائه مشوق‌ها و گزارش آن به کمیسیون ماده ۵ موضوع بندهای ۱ و ۳ مقدمه مصوبه ابلاغی (موضوع بند ۱ مصوبه شورای‌عالی)

پیگیری تأمین پارکینگ‌های محله‌ای پیشنهادی برای جبران کسری پارکینگ واحدهای مسکونی مشمول این ضوابط پس از تصویب نقشه موقعیت آن در کمیسیون ماده ۵ موضوع بند ۵ مصوبه ابلاغی

ارائه گزارش‌های دوره‌ای سه‌ماهه از میزان پروانه‌های صادره در بافت فرسوده موضوع بند ۸ مصوبه ابلاغی مشتمل بر گزارش پیشرفت فیزیکی ۵مرحله‌ای پایان کار صادره براساس تعداد واحد مسکونی، میزان پارکینگ تجمیعی احداث‌شده و میزان تأمین سرانه‌های خدماتی در زمین و طبقات

گزارش عملکرد بند ۱ بخش ج مصوبه ابلاغی.

وزیر راه و شهرسازی در ابلاغ بسته تشویقی کالبدی برای نوسازی بافت‌های فرسوده به استانداران که به تصویب شورای‌عالی شهرسازی و معماری رسیده است، تکالیف ادارات‌کل راه و شهرسازی (دبیرخانه کمیسیون ماده ۵) را شامل موارد زیر ذکر کرده است:

تسریع در بررسی و طرح درخواستهای مرتبط با موضوع مصوبه شورای‌عالی در کمیسیون ماده ۵

اطلاع‌رسانی­ گسترده مفاد مصوبه ابلاغی در محلات هدف بازآفرینی شهری در قالب‌های مختلف با حمایت شرکت بازآفرینی شهری ایران.

شناسایی و توجیه سرمایه‌گذاران محلی، سازندگان و مالکان اراضی و املاک واقع در بافت‌های فرسوده برای بهره‌گیری از مزایای مشوق‌های مربوطه (به‌نمایندگی از شرکت بازآفرینی شهری ایران).

ارائه گزارش‌های دوره‌ای  سه‌ماهه از میزان و محتوای مصوبات کمیسیون‌های ماده ۵ مرتبط با موضوع مصوبه ابلاغی.

برچسب ها :

ناموجود
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰
  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.