در ادامه زنجیره برکناری های مسببین وضع موجود محمد دره وزمی مدیرکل صمت کردستان برکنار شد

در حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت، بختیار خلیقی بومی از معاونین ایشان به عنوان سرپرست اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان کردستان منصوب شد.

 محمد دره‌وزمی رئیس سازمان صمت کردستان یکی از پر حاشیه ترین مدیران دوران اصلاحات  در استان بود که همواره از سوی منتقدین انتصاب ایشان در این سمت مورد پرسش به عنوان پاداش فعالیت تبلیغاتی در ستاد انتخاباتی روحانی مورد انتقاد بود. حضور این مدیر دوره اصلاحات در چند ماه گذشته در بدنه مدیران دولت انقلابی مورد انتقادهای بسیاری قرار داشت.

برکناری دره وزمی می تواند به نوعی آغاز سلسله تغییرات مسببین وضع موجود در استان، مطابق دستور ریاست جمهور و وعده استاندار انقلابی کردستان باشد که بر اساس اظهارات رییس هیات نمایندگان استان در هفته جاری در سطح وسیعی نمود خواهد یافت.‌

در جریان این تغییرات، در حکمی از سوی سید رضا فاطمی امین، ‌وزیر صنعت، معدن و تجارت، «بختیار خلیقی» معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان ؛ به عنوان سرپرست این سازمان منصوب شد.

در بخشی از حکم وی آمده است: انتظار می‌رود با همکاری همه بخش‌های مرتبط در وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر سازمان‌های حاکمیتی در خدمت به مردم و کسب و کارها کوشا باشید.