برفی که معابر را بست و زبان متهمان اصلی وضع کنونی را باز کرد

برف بی سابقه اخیر کردستان اگر چه در کنار شادی مردم از بارش های کم سابقه به واسطه انسداد معابر و عملکرد ضعیف مدیریت شهری به اعتراض گرایید اما فضایی شد تا متهمان ردیف اول مدیریت شهری که سالها با مدیریت رانتی مرکز استان کردستان را به این وضع رسانده اند خود را در مقام مدعی معرفی کرده و سوار بر اعتراضات به حق مردم، زبان بگشایند.

اگر چه شرایط شهر قابل دفاع نیست اما آدرس دهی غلط متهمان اصلی وضع موجود که شهر و شهرداری را همچون زمین سوخته ای تحویل دادند می تواند به کتمان اصل ماجرا بیانجامد.

چشمپوشی از دشواریهای مدیریت در جامعه‌ی سیاست‌زده‌ی امروز و «نگاه تونلی» به موضوعات پیرامون، نه تنها مختوم به راه حل نمی شود بلکه به صورت طبیعی با انحراف صورت مساله موجب پیچیده تر شدن اوضاع می گردد. 

چند روز پیش در شهر سنندج برفی کم سابقه – به نسبت سنوات گذشته – بارید؛ در ساعات اولیه شادمانی مردم از این بارش سراسر فضای مجازی را پر کرد؛ با افزایش میزان بارش اما به دلیل اختلال جدی در سرویس دهی معابر، این شادمانی جای خود را به فضایی اعتراض داد. اعتراضاتی که به صورت طبیعی و غیر قابل انکاری متوجه واکنش نامتناسب صورت گرفته به نسبت شرایط جوی بود و در ادامه این اعتراضات به صورت مشخص «شهرداری سنندج» همچون مسوول اصلی سرویس دهی معابر را هدف گرفت و شهردار را به عنوان « تنها متهم این شرایط» مخاطب افکار عمومی و مورد ملامت قرار داد.

اگر چه اعتراض به واسطه آزردگی شهروندان از ضعف خدمات صورت گرفته روال طبیعی خود را طی کرد اما آنچه در این چند روز در کنار ضعف در خدمات ارایه شده قابل تحلیل است،  پنهان شدن سایر متهمین این ماجرا در میان صفوف معترضین بود؛ در روز های گذشته با نگاهی کاملا سیاسی به حواشی برفی کردستان، فضای افکار عمومی با تلاش عده ای، به گونه ای هدایت شد که «وکیل ‌و وزیر و مدیر از صغیر و کبیر» در بخش های مختلف به شدید ترین صورت ممکن به شهرداری تاختند.

اگر چه در امکان خدمات بهتر شهرداری در این بحران با توجه به تجارب گذشته شکی نیست اما آنچه قابل توجه است نگاه یکسویه، بازی سیاسی و هدایت افکار عمومی به سمتی است که «شهرداری سنندج» را به عنوان تنها متهم این آشفتگی معرفی و بقیه را معصوم بداند. 

حال آنکه با نگاهی جامع تر به جریان اعتراضات می توان به روشنی نقش گروهی خاص در تلاش برای معرفی شهرداری به عنوان تنها مقصر را دید، جریان شناخته شده ای که به واسطه تغییر در مدیریت شهری، منافع خود را به شدت در خطر می بیند و از سال گذشته مترصد انتقامِ شکست سختی است که در جریان انتخابات دچار شد، جریانی که این روزها سوار بر سورتمه ضعف مدیریت برفی شهرداری سنندج، در کوچه های و خیابان های شهر، فریادِ «مرده باد، مرده باد» سر می دهند همان جریان سوخته ای است که قصد دارد پرونده تخلفات قطور خود در سیتی سنتر؛ پیاده راه فردوسی و …. در پشت آشفتگی اوضاع پنهان کند.

و اما به نظر می رسد سنندج در این ایام بیش از هر زمان نیازمند همدلی؛ تعقل و آرامش است، چرا که در فضای آشفته و آب گلالو‌د به راحتی متهمان در مقام مدعی ظاهر می شوند و حقایق پنهان می ماند. فارغ از نوع برخوردهای آتی با این ماجرا، تجربه بحران برفی کردستان می بایست مختوم به تلاش جدی در راستای تاب آوری شهری در شرایط بحرانی گردد و چنین حاصلی مطلقا در فضای بازی های باندی با برف اخیر حاصل نخواهد شد.