بازرس‌کل استان کردستان در جریان بازدید و بررسی مشکلات سد و سامانه انتقال آب ژاوه گفت: متأسفانه ترک فعل‌های متعددی در روند اجرای این پروژه اتفاق افتاده است.

عیسی هواسی ظهر امروز در جریان بازدید و بررسی مشکلات سد و سامانه انتقال آب ژاوه، سایت دفن زباله و تأسیسات تصفیه فاضلاب شهر سنندج که در سایت اداری این پروژه برگزار شد، به وظایف، نگاه و رویکرد سازمان بازرسی در پیگیری حقوق عامه مردم اشاره کرد و اظهار داشت: در این شرایط کنونی منابع کشور محدود و از سویی دیگر نیز مشکلات بسیار زیاد است که می‌طلبد همه مسئولان با هماهنگی، برنامه‌ریزی دقیق‌تر و اولویت‌بندی مسائل، از منابع موجود بیشترین بهره را برده و در راستای رفع معضلات گام بردارند.
وی با اشاره به اینکه بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی «نظارت بر حسن جریان امور» یکی از وظایف سازمان بازرسی است، افزود: توجه به پروژه‌های نیمه‌تمام استان که سال‌های سال بلاتکلیف و عملیات اجرایی آنها تکمیل نشده و یا مورد بهره‌برداری قرار نگرفته، که سد ژاوه نیز یکی از آنهاست، جزو برنامه‌های اولویت‌دار این سازمان در کردستان بوده که در این راستا با تمام وجود ورود و تلاش خواهیم کرد.
بازرس‌کل استان کردستان با ابراز تأسف از اینکه با گذشت ۷ سال از اتمام عملیات سد ژاوه، اما هنوز این پروژه به بهره‌برداری نرسیده است، تصریح کرد: بهره‌برداری از این سد باعث تحول در حوزه‌های زیرساختی، کشاورزی، تقویت آبخوان‌ها، افزایش آب سفره‌های زیرزمینی و بهره‌مندی مردم کشور و استان از منافع آن خواهد شد.
وی با ذکر اینکه از ابتدای آغاز عملیات تاکنون یکهزار و ۵۶۰ میلیارد تومان به ارزش ریالی وقت برای سد ژاوه هزینه شده است، تأکید کرد: یکی از اولویت‌های سازمان بازرسی رفع موانع این پروژه بوده و در همین راستا تقسیم کار و تسریع در بهره‌برداری از پروژه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.
هواسی خاطرنشان کرد: اگر در ۱۰ سال گذشته دست‌اندرکاران سد ژاوه، مدیران مدیریت منابع آب و دستگاه‌های متولی  وظایف خود را به درستی انجام می‌دادند، قطعاً امروزه شاهد آثار و برکات این پروژه بودیم اما متأسفانه ترک فعل‌های متعددی در روند اجرای پروژه اتفاق افتاده است.
وی با بیان ایکنه سد ژاوه مشکلات متعددی پیش‌رو دارد، اظهار کرد: از ابتدا مطالعات اجرایی این پروژه جامع نبوده و الزامات زیست‌محیطی نیز رعایت نشده که اینها همگی از مصادیق ترک فعل محسوب شده و قطعاً در سازمان بازرسی مورد بررسی و برابر قانون برخورد خواهیم کرد.
بازرس‌کل استان کردستان نبود برنامه و عدم هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی علی‌رغم همه ظرفیت‌های اقتصادی را دومین مشکل پروژه سد ژاوه خواند و بیان داشت: «مدیریت منابع آب» یکی از بحث‌های بسیار مهم در سطح دنیا بوده که در استان به طور کامل مورد توجه قرار نگرفته است.

وی عنوان کرد: برگزاری جلسات متعدد بدون خروجی از دیگر معضلات نظام اداری در استان بوده، به طوری‌که در طول سه سال اخیر جلسات متعددی برای رفع مشکلات سد ژاوه تشکیل شده اما در حد تصویب مصوبات بدون اقدامات عملی خاصی مانده است و همین وضعیت در بحث آب شرب سنندج نیز
همین اتفاق افتاده است.
تسنیم