پس از رشد بی سابقه قیمت وام مسکن در آخرین روز هفته سوم خرداد ماه این رقم در مسیری با ثبات قرار گرفت و از مرز ۱۶ میلیون تومان برای مجردین پایین تر نیامد.

اوراق بانک مسکن از دسته برگه های بهاداری است که به شما اجازه می دهد تا بدون سرمایه گذاری های طولانی مدت به سرعت و در زمان کوتاهی بتوانید از تسهیلات مسکن بهره مند شوید. ‌
در حال حاضر از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن می‌توان برای گرفتن دو وام به‌صورت هم‌زمان استفاده کرد. یک وام در قالب خرید مسکن است و وام دیگر که برای بازسازی و تعمیر استفاده می شود در قالب تسهیلات جعاله پرداخت می شود. حداکثر تسهیلات پرداختی از این محل در تهران برای متاهلین ۲۴۰ میلیون تومان است. مجردها نیز ۱۴۰ میلیون تومان در این قالب وام بگیرند.
پس از رشد بی سابقه قیمت وام مسکن در آخرین روز هفته سوم خرداد ماه این رقم در مسیری با ثبات قرار گرفت و از مرز ۱۶ میلیون تومان برای مجردین پایین تر نیامد.
ثبات هزینه خریداوراق مسکن
قیمت هرکدام از اوراق مسکن در روز یک شنبه هفته اخیر نسبت به روز گذشته ۱۰۰ تومان کاهش داشته و به حدی معادل با ۵۹ هزار و ۷۰۰ تومان رسید. این درحالیست که اعتبار هر ورق در بازار مسکن ۵۰۰ هزار تومان است و به اعتبار هر ورق می توان ۵۰۰ هزار تومان وام مسکن دریافت کرد.
در همین خصوص در این روز هزینه وام مسکن مجردین به ۱۶ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان رسیده و متاهلین نیز در این روز ۲۸ میلیون و چند ۵۶۰ هزار تومان هزینه برای اخذ وام پرداخت کردند. روند این هزینه ها در سه روز گذشته نشان می دهد قیمت خرید این وام تقریبا ثابت بوده و تغییر محسوسی را ثبت نکرده است.نرخ سود وام مسکن در خرداد
نرخ بازده داخلی یکی از روش‌های استاندارد برای ارزیابی طرح‌های اقتصادی است. در این روش تلاش می‌شود تا جریان نقدینگی با نرخ بازگشت نامعلومی به نرخ کنونی تنزیل داده شوند. اساس این نرخ بر این مبنا است که مثلا یک مبلغ مشخص در زمان آینده با توجه به نرخ بازدهی کشف شده در زمان حال چه ارزشی را دارد.
اکنون با توجه به آنکه متقاضیان در دریافت وام مسکن از این مسیر دو هزینه را یکی در ابتدای در یافت وام و دیگری در طول بازپرداخت آن می پردازند پس سود واقعی وام نیز تغیر خواهد بود.
در همین راستا رفتار باثبات هزینه وام مسکن در این تاریخ سبب شد تا نرخ سود نیز در این موعد تغییری نداشته و تقریبا در همان حد ۲۰.۸ درصد ثابت بماند.
درادامه برآورد هزینه پرداختی مجردین و متاهلین در طول ۱۲ سال نشان می دهد متاهلین مجبور به پرداخت ۳۲۸ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و مجردین ۱۷۶ میلیون ۸۰۰ هزار تومان خواهند بود.
روند نزولی ماهانه قیمت وام مسکن
بررسی مسیر رشد ماهانه قیمت مسکن در ۲۳ روز سپری شده از خرداد به نکته ای مهم اشاره دارد. روند رشد ماهانه در این قیمت ها نشان می دهد که در ۲۳ خرداد ماه در مقایسه با موقعیت مشابه در ماه قبل ۷.۷ درصد رشد داشته است. بیشترین رشد ماهانه در این مدت در روز اول خرداد رقم خورد که برابر با ۱۸ درصد بود.
اما روند سه روز گذشته رشد ماهانه قیمت مسکن نشان از روند نزولی این متغیر داشته است. در این رابطه مشاهده می شود اگر این روند ادامه داشته باشد در روز های دیگر احتمالا شاهد کاهش بیشتر رشد ماهانه قیمت ها و در نهایت افت هزینه  خرید وام مسکن باشیم.