آیا سایه انحصار گرایی از نظام مهندسی کردستان بر چیده خواهد شد؟سالهاست که مهندسان سازمان نظام مهندسی کردستان به عناوین مختلف اعتراض خود را نسبت به انحصار گرایی در میان هیات مدیره این سازمان اعلام می دارند و این اعتراضات معمولا به جایی نمی رسد.
تکرار چند اسم محدود در سال های گذشته و سایه شبکه های پیچیده همواره مورد انتقاد بود. سال گذشته اما با اجرایی شدن قانون تعارض منافع آن دسته از اعضایی هیات مدیره این سازمان در کشور که بر خلاف مقررات اقدام به فعالیت نموده بودند از شرکت مجدد در انتخابات هیات مدیره منع شدند.
در کرستان اما عده ای علی رغم تخلفات آشکار از قوانین تا لحظات پایانی برای شرکت مجدد در انتخابات هیات مدیره تلاش کردند که در نهایت با نامه مستقیم وزیر راه و شهرسازی به مدیر کل این اداره در استان کردستان به دلیل عدم توجه به آیین نامه ها حداقل هفت نفر از اعضای نظام مهندسی کردستان لغو پروانه شدند.