معاون مسکن و بازآفرینی شهری اداره کل راه وشهرسازی کردستان :۱۷۱میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان اعتبار برای پرداخت وام ودیعه مسکن در استان کردستان مصوب شده است که با ابلاغ کامل آن ۶ هزار و ۸۵۴نفر موفق به دریافت…

مصطفی رضایی گفت : در مرحله دوم ثبت نام وام ودیعه مسکن در سامانه جامع ، تعداد ۳۲هزار و ۲۸۴ نفر ثبت نام کرده که از این تعداد ۲۲ هزار و ۶۸۲ نفر حایزشرایط میباشند .
رضایی خاطر نشان کرد : با توجه به اعتبار مصوب در مرحله دوم تنها ۶ هزار و ۸۵۴ نفر موفق به دریافت وام خواهند شد .
وی با اشاره به اینکه تاکنون ۵هزار و ۶۲۱ نفر متقاضی در خواست داده و تعیین شعبه نیز کرده اند تصریح کرد که از این تعداد برای ۶۴۷ نفر پرونده تشکیل و تا پایان شهریور ۵۲۸ نفر وام ودیعه مسکن دریافت کرده اند .
رضایی ادامه داد :طبق اعلام تعدادی از مسئولین بانک های استان عدم ابلاغ وام تخصیصی استان به بانک های عامل ، دلیل کندی در پرداخت وام بوده که با رایزنی ها و مکاتباتی که انجام داده ایم امیدواریم ایم مشکل رفع و کل ۱۷۱ میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان سهمیه استان تخصیص داده شده و ابلاغ گردد.