مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از اجرای اعمال ماده ۴۷۷ دیوان عالی کشور و اخذ ۶ هزار متر مربع از پلاک ثبتی ۱۱۶ اصلی بنام دولت و به نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن خبر داد.

خلیل محبت‌خواه مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران اظهار کرد: با دستور رئیس قوه قضاییه و رای دیوان عالی کشور  ۶ قطعه از اراضی پلاک مذکور که حسب درخواست اعمال ماده ۴۷۷ و پذیرش آن برابر رای صادره از شعبه دوم دیوان عالی کشور، دادنامه‌های صادره نقض و قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر شده بود، اقدامات لازم جهت ابطال اسناد و اعاده مالکیت دولت صورت گرفته است.
وی افزود: اخذ سند حدود ۶ هزار متر مربع از پلاک ثبتی ۱۱۶ اصلی در راستای اجرای رای کمیسیون ماده ۱۲ موات و بنام دولت جمهوری اسلامی با نمایندگی سازمان ملی زمین و مسکن صادر شد .
وی افزود: برابر دادنامه های قطعی صادره این اداره موظف به تنظیم سند رسمی حدود ۶ قطعه از اراضی پلاک اصلی ۱۱۶ موسوم به اریکه ایرانیان مجتمعی فرهنگی-هنری-تجاری با زیربنای بیش از ۲۰ هزارمتر مربع در هشت طبقه بوده است که ارزش ریالی آن ۲هزار میلیارد ریال برآورد شده است.
مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران افزود:  حسب درخواست اعمال ماده ۴۷۷ و تلاش شبانه روزی همکاران اداره حقوقی و پذیرش آن برابر رای صادره از شعبه دوم دیوان عالی کشور دادنامه های صادره نقض و قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر شد و اقدامات لازم جهت ابطال اسناد و اعاده مالکیت دولت در دست انجام است.
وی در پایان با بیان اینکه رفع تصرفات زمین خواری یکی از مهم‌ترین چالش‌های وزارت راه و شهرسازی است، گفت : این اراضی با هدف حفظ انفال و با توجه به سیاست‌های تحولی قوه قضائیه در راستای حفاظت از اراضی دولتی و حفظ حقوق بیت المال اعاده و صیانت شده است و بیشترین تمرکز اداره کل راه و شهرسازی استان تهران برای مقابله با تصرفات و زمین خواری در شهرهای دماوند، تهران و شمیرانات است که دراجرای این امور همکاری بسیار خوبی با دستگاه‌های نظارتی و نیروی انتظامی و قضایی برقرار شده است.