بازدید هوایی معاون وزیر راه و‌ شهرسازی به همراه سردار جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از آزادراه جنوبی تهران در آستانه بهره برداری از این این کریدور ترانزیتی مهم کشور

بازدید هوایی معاون وزیر راه و‌ شهرسازی به همراه سردار جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا از آزادراه جنوبی تهران در آستانه بهره برداری از این این کریدور ترانزیتی مهم کشور این آزادراه گلوگاه ترافیکی کریدور شرق به غرب، شمال به جنوب و شبکه بزرگراهی آسیا است و نقش اساسی در تسهیل ترافیک عبوری از استان‌های شمال غربی و غرب کشور که از تهران عبور و به سمت جنوب، جنوب شرق و شمال شرق سفر می‌کنند، خواهد شد.ارزش روز این پروژه ۷ هزار میلیارد تومان برآورد می شود