مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: با اجرای دقیق طرح تسهیلگری برای بازآفرینی محله همت‌آباد بدون صرف هیچ هزینه‌ای، ارزش افزود‌ه‌هایی برای هر سه گروه مردم، (دولت و شهرداری) و بخش خصوصی ایجاد می‌شود.

علیرضا قاری‌قرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه همت‌آباد، بافت فرسوده‌ای است که با پیشینه اسکان غیررسمی در اصفهان شکل گرفته است اظهار کرد: حدود ۷۵ هکتار از بافت فرسوده اصفهان مربوط به این محله بوده که در گذشته خارج ازمحدوده قانونی شهر قرار داشت. به تدریج با استقرار کاربری‌های مقیاس شهری در جنوب رودخانه زاینده‌رود به محل سکونت اقشاری از مردم تبدیل شد.  
وی با اشاره به اینکه همت‌آباد از لحاظ موقعیت شهری، جغرافیایی و اقتصادی محله‌ای خوب و نزدیک به مناطق مرغوب اصفهان است. گفت: پروژه بازآفرینی محله همت‌آباد یکی از مهمترین پروژه‌های بازآفرینی شهر اصفهان به شمار می‌رود که ویژگی اصلی اجرای این پروژه حمایت و اعتماد مردم است.  
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان بیان داشت: به صورت کلی فرآیند بازآفرینی مستلزم شناسائی دقیق کنشگران اصلی، تبیین نقش هر یک از دستگاه‌ها و نهادهای ذی‌مدخل بوده است که می‌توان با بررسی مشکلات گروه‌های مرتبط، و تقویت ظرفیت‌‌های موجود، ارزش افزوده‌ای را برای آنان ایجاد و با این دیدگاه به مشارکت جمعی رسید.  
وی افزود: با این نگرش مبحث بازآفرینی محله همت‌آباد را می توان به یک مجموعه سه ضلعی تعبیر کرد که متشکل از مردم (بعنوان ضلع اصلی و تامین کننده اراضی)، دولت و شهرداری (بعنوان ارائه دهنده تسهیلات و طرح‌ها) و بخش خصوصی (بعنوان مجری) است.  
قاری‌قرآن با بیان اینکه اصلی ترین محور در این مثلث اعتماد مردم و بخش خصوصی به طرح ارائه شده توسط دولت و شهرداری است، عنوان کرد: در صورت مشارکت کامل و اجرای دقیق طرح، هر سه گروه از منافع حاصل از آن بهره‌مند می‌شوند.  
طرح تسهیلگری همت آباد؛ تسهیل امور  بدون صرف هزینه
وی توضیح داد: طرح در نظر گرفته شده برای بازآفرینی محله همت‌آباد، طرح تسهیلگری یا بعبارتی تسهیل امور از محل خودش بدون صرف هزینه است. در این طرح عرصه تحت اختیار ساکنین این منطقه که از محلات مصوب بافت فرسوده محسوب می‌شود بصورت گروهی تجمیع شده و به بلوک‌های ۴ تا ۵ طبقه تبدیل می‌شود و اراضی باقیمانده جهت فراهم نمودن خدمات شهری بکار می‌روند.  
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: بر این اساس افراد ساکن در این مناطق از آپارتمان هایی نوساز با ارزشی فزون‌تر از منازل قبلی برخوردار شده و بدون پرداخت هزینه، خدمات شهری در نزدیکی منزلشان فراهم می‌شود.  
وی با بیان اینکه این طرح ضمن ایجاد فضای مناسب برای اسکان شهروندان، دسترسی‌های بهتری به بزرگراه های اطراف و همچنین عبور و مرور ایجاد می کند گفت: امکان بلندمرتبه سازی بدون محدودیت حریم‌های تاریخی اصفهان، کاهش فقر سرانه‌های خدماتی و کاهش تجمع بافت اجتماعی آسیب‌پذیر از دیگر ویژگی‌های این طرح به شمار می‌رود.  
قاری‌قرآن با اشاره به اینکه هدف غایی این طرح تامین نیازهای هر سه گروه یاد شده است، اظهار کرد: براین اساس دولت و شهرداری تنها با تسهیل نمودن امور و بدون صرف هزینه‌ای وظایف قانونی خود را انجام داده و شهرداری می‌تواند به لحاظ بلند مرتبه سازی، احداث مراکز تجاری و … ارزش افزوده کسب کند. همچنین بخش خصوصی نیز علاوه بر ایجاد اشتغال از ارزش افزوده سرمایه‌گذاری بهره‌مند می‌شود.  
هشت مشکلات اساسی ساکنین محله همت‌آباد و راهکار برون رفت از آن
وی اذعان داشت: مسائل و مشکلاتی که هم اکنون ساکنین محله همت‌آباد با آن مواجه هستند شامل هشت بخش اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، کمبود زیرساخت‌ها، زیست محیطی، عدم تثبیت مالکیت، اغتشاش بصری و بحران هویت است.  
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان راهکار برون رفت از این مشکلات را رویکردی جامع برای بهبود بخشی کیفیت زندگی انسان‌هـا در جهـت تحقـق رفاه اقتصادی، اجتماعی و محیط سکونتگاهی آنان دانست که در این معنا با تسهیل امور، انجـام اقـدامات لازم و حمایتی می‌توان بـه مشـارکت مـردم، تولیـد فزاینـده و مستمر، زندگی مطمئن، امنیت، عـدالت و ثبـات اجتمـاعی دست یافت.  
وی افزود: در این راستا برخی از وظایف دولت و شهرداری شامل تامین خدمات، ایجاد و ارتقا زیرساخت‌ها، توسعه معابر، افرایش سطح دسترسی به بهداشت و آموزش، تامین مسکن، ایجاد مشوق برای نگهداری و مدیریت محله، ایجاد بستری مناسب برای زندگی آرام و … است. که اجرای تمامی این وظایف اگر بصورت تصدی‌گری انجام شود نیازمند صرف هزینه‌هایی بسیار زیاد و تامین اعتبارات لازم است.  
قاری‌قرآن ادامه داد: از طرفی دیگر بخش خصوصی نیز نیازمند بستری امن بوده تا با احداث مسکن و زیرساخت های مورد نیاز شهری، علاوه بر ایجاد اشتغال و چرخش اقتصادی شهر به درآمد سرمایه گذاری مطمئنی برسد.  
الزامات مورد نیاز جهت دستیابی به اهداف طرح تسهیلگری
وی مهمترین موضوع در اجرای این طرح را مشارکت مردم و بخش خصوصی یا بعبارتی اعتماد این دو گروه به طرح‌های تسهیلگری دانست و گفت: بر این اساس دفاتر تسهیلگری که بستری مناسب از لحاظ قانونی برای فراهم نمودن صرفه اقتصادی طرح بوده ایجاد شده است.  
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان افزود: تسهیلات دیگری در رابطه با اخذ مجوز و پروانه ساختمانی و … نیز در نظر گرفته شده است که نیازمند ضوابطی برای پایداری آن است. همچنین در این رابطه وظیفه مردم نیز در اختیار قراردادن زمین جهت احداث مسکن توسط بخش خصوصی است.  
نتیجه اجرای طرح تسهیلگری؛ ایجاد ارزش افزوده برای سه گروه مردم، (دولت و شهرداری) و بخش خصوصی
قاری‌قرآن در خصوص نتیجه اجرای طرح تسهیلگری اظهار کرد: در صورت اجرای دقیق این طرح، بدون صرف هیچ هزینه‌ای، ارزش افزوده‌هایی برای هر سه گروه ایجاد می‌شود. سطح زندگی مردم از لحاظ کمی (متراژ) وکیفی (ارزش خانه) ارتقا می‌یابد، خدمات و زیر ساخت‌ها تامین می‌شود، فاصله طبقاتی دهک‌های پایین وبالا نیز کاهش پیدا می‌کند.  
وی اضافه کرد: از سویی دیگر دولت و شهرداری بدون تصدی‌گری وظایف قانونی خود یعنی احداث زیرساخت‌ها و تامین خدمات را از محل اراضی مردم انجام داده و شهرداری نیز از محل ساخت مراکز تجاری در اراضی مردم و افزایش ارتفاع و طبقات می‌تواند ارزش افزوده کسب کند.  
مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان بیان داشت: بخش خصوصی نیز بعنوان سازنده علاوه بر ایجاد اشتغال از درآمد سرمایه‌گذاری بهره‌مند می‌شود. لذا باید گفت با تسهیل امور از محل خودش می‌توان بهترین نتیجه را کسب کرد.