مدیرکل راه آهن شمال شرق ۲ گفت: نخستین قطار باری خط عریض، به صورت آزمایشی وارد ایستگاه اینچه برون شد.

 محسن اعتماد اظهار کرد: روز گذشته (شنبه) اولین قطار باری از خط عریض به صورت آزمایشی از خاک ترکمنستان وارد ایران شد.
مدیرکل راه آهن شمال شرق ۲ افزود: این امر اتفاق خوبی برای تجار و بازرگانان کشور بوده و دیگر برای تعویض بوژی هزینه‌ای پرداخت نخواهند کرد.
وی با بیان اینکه هشت سال جنگل اقتصادی اتفاق افتاده تا خط عریض راه اندازی شود، گفت: اجرای این طرح، سرآغاز تسریع و تسهیل مبادلات حوزه ریلی با کشورهای CIS بوده و سبب اشتغال‌زایی و توسعه پایدار و شکوفایی اقتصادی استان و منطقه خواهد شد.
اعتماد متذکر شد: در روزهای آینده هم این مراودات ادامه خواهد داشت تا بتوانیم از ظرفیت ریلی برای توسعه استان استفاده کنیم.
مدیرکل راه‌آهن شمال شرق ۲ اضافه کرد: به زودی واگن‌های حامل ۲۰ هزار تن زغال سنگ و مواد معدنی از طریق ریل گلستان وارد کشور می‌شود.
وی اضافه کرد: حدود ۳۰ میلیارد تومان پروژه طی ۱۱ ماه گذشته در گلستان اجرا شده و همچنین ۴۰ میلیارد تومان پروژه در دست اقدام داریم که در طول تاریخ راه‌آهن شمال شرق ۲ بی سابقه بوده است.