دومین نشست کمیته مشترک همکاری‌های حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای ایران و سوریه طی روزهای ۲۴ و ۲۵ فروردین ماه سال جاری به میزبانی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای برگزار شد.

سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ، این نشست که به ریاست جواد هدایتی مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی و محمود اسعد مدیر کل حمل و نقل جاده ای وزارت حمل و نقل جمهوری عربی سوریه برگزار شد، پس از دو روز مذاکرات،  طرفین به توافقاتی در جهت کاهش موانع حمل و نقلی و تسهیل تردد ناوگان به قلمرو دو کشور دست یافتند.در این نشست دو طرف موضوع تسهیل و نیز پیشبرد عملیات حمل و نقل برای پشتیبانی از رشد اقتصادی پایدار و مستمر در هر دو کشور را ناگزیر دانسته و بر تعهد خود در رفع هرگونه موانع کنونی در فرآیندهای حمل و نقل بین المللی جاده ای به مقاصد دو کشور، عبوری از قلمرو یکدیگر و از یا به کشور ثالث تاکید کردند.با توجه به عضویت دو کشور در راهگذر حمل و نقل بین المللی شمال -جنوب دو طرف بر تعمیق همکاری‌ها در چارچوب راه گذر موصوف تاکید کردند. هیئت سوری از مرکز مدیریت راه های کشور بازدید به عمل آورد و از توسعه توانمندی ایران و سامانه هوشمند مرکز مدیریت راه ها تقدیر کردند.
در خاتمه، صورتجلسه دومین اجلاس کمیته مشترک همکاری های حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای بین دو کشور به امضای روسای هیات های طرفین رسید.