بازهم عبور محور های ترانزیتی از داخل مناطق مسکونی در کردستان فاجعه آفرید

حدیث ضعف زیرساخت های حمل و نقل در استان کردستان، اگرچه موضوع تازه ای نیست اما خبر شب گذشته در خصوص «انفجار چند منزل مسکونی، مجروح و کشته شدن چندین نفر در پی یک حادثه رانندگی!» شاید شاه بیت مرثیه غمناک راه حوادث جاده ای در استان کردستان باشد، حوادثی که به داخل منازل کشیده شده اند.

فقدان کنارگذر مناطق مسکونی کردستان در حدی است که یک بلوار شهری محور عبور محموله های ترانزیتی در مرکز این استان است. بلواری چند سال پیش سیزده نفر در حادثه تصادف اتوبوس با یک تانکر حمل سوخت جان باختند.

اگر چه استاندار کردستان در دقایق اولیه حادثه حسین آباد در این شهر حضور یافت اما آنچه امروز در راستای تکرار چنین فجایعی مورد انتظار است؛ تلاش دولت در راستای ترمیم تصمیمات محقر گذشته در راهسازی استان است و اولویت کنار گذر شرقی سنندج می تواند در این خصوص گام موثری باشد.

از جمله دیگر نقاط حادثه خیر که علی رغم تعریض ناقص گردنه صلوات آباد همچنان بلاتکلیف مانده، عبور گردنه از میان روستای پر جمعیت و تاریخی صلوات که در گذشته نیز حوادث تلخی را به چشم دیده است و به دلیل هندسه مسیر می تواند محل حوادث جبران ناپذیری باشد.