افت ۲۵درصدی حجم و کاهش ۳۴درصدی ارزش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن در چهارماه نخست امسال در فرابورس ایران رقم خورد.

نگاهی به کارنامه فرابورس ایران در چهار ماه گذشته نشان می‌دهد طی ۷۹روز معاملاتی تعداد ۱۲۱میلیارد و ۵۴۴میلیون ورقه بهادار در ۷۴۸۲میلیون و ۹۳۴هزار نوبت به ارزش ۷۴۸۲هزار و ۹۳۴میلیارد ریال در بازارهای فرابورس خرید و فروش شده است که به ترتیب از افت ۵۳درصدی حجم، کاهش ۶۴درصدی نوبت‌های معاملات و رشد ۶۶درصدی ارزش معاملات نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ حکایت دارد.
همچنین بازار اول فرابورس از ابتدای امسال تا پایان تیر تغییر مالکیت ۳۷میلیارد و ۹۳۲میلیون ورقه بهادار به ارزش ۲۳۳هزار و ۸۷۶میلیارد ریال و بازار دوم مبادله ۳۸میلیارد و ۲۶۴میلیون ورقه بهادار به ارزش ۳۳۲هزار و ۴۹۰میلیارد ریال را به خود دیدند که این ارقام به ترتیب بیانگر افزایش ۴۲درصدی حجم و کاهش ۵۵درصدی ارزش معاملات در بازار اول و افت ۶۷درصدی حجم و کاهش ۸۴درصدی ارزش معاملات بازار دوم در مقایسه با چهارماه نخست ماه سال ۹۹ است.
در بازار ابزارهای مالی نیز تعداد ۶۹۳۷میلیون اوراق بدهی به ارزش ۶۴۲۸هزار و ۶۵۸میلیارد ریال معامله شده است که از افزایش ۷۹۴درصدی حجم و ۸۱۹درصدی ارزش معاملات این بازار در چهارماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ حکایت می‌کند.
افزون بر این، بالغ بر ۱۶ میلیارد و ۱۱۷میلیون واحد صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله به ارزش ۲۸۸ هزار و ۲۴۵میلیارد ریال و ۹میلیون ورقه گواهی تسهیلات مسکن(تسه) به ارزش ۵۱۶۲میلیارد ریال در این مدت در این بازار مورد معامله قرار گرفته است که نشان از افزایش ۴۱درصدی حجم و رشد ۲۸درصدی ارزش معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله و همچنین افت ۲۵ درصدی حجم و کاهش ۳۴درصدی ارزش معاملات اوراق گواهی تسهیلات مسکن در مقایسه با چهارماه نخست پارسال دارد.