اسماعیل زارعی کوشا در حاشیه بازدید از پروژه های عمرانی و اقتصادی شهرستان دیواندره در گفتگو با خبرنگار رسانه تخصصی راهساز:

در پاسخ به این سوال که با توجه به تاکید شما بر اهمیت تکمیل کریدور شمال – جنوب برای استان کردستان و پیشرفت کند آن در سالهای گذشته، چه برنامه ای برای تسریع این محور در استان وجود دارد و چه زمانی برای تکمیل آن در نظر گرفته شده است؟ اشعار داشت: طی سفر ریاست جمهوری که در آینده ای نزدیک به استان صورت خواهد گرفت اعتبارات ویژه ای از سوی دولت برای فعال کردن و تکمیل پروژه کریدور شمال-جنوب که در چند قطعه در استان کردستان در دست احداث می باشد در نظر گرفته شده است.

اعتبار آن از محل اعتباراتی که در حوزه های مختلف داشته ایم تامین خواهد شد و قطعا از پروژه های الویت دار استان می باشد و با تمام توان پیگیر آن هستیم.

زارعی کوشا در پاسخ به اینکه با توجه به فاصله قابل توجه نسبت اراضی آبی به دیم در استان کردستان به نسبت کشوری و ضرورت بازنگری در حق آبه استان؛ و‌تاثیر این مهم بر توسعه کشاورزی استان که همواره مورد تاکید جنابعالی بوده؛ آیا برنامه ای برای تغییر در حق آبه استان در دست دارید؟ گفت: پروژه‌ای وزارت نیرو را با جدیت تمام پیگیری می کنیم و پایاب این سد ها هدف گزاری اصلی ما می باشد برای افزایش بهره‌وری اراضی کشاورزی و تبدیل اراضی دیم به آبی است.

همانطور که فرمودید هم ما در استان نسبت به میانگین کشوری فاصله زیادی داریم و هم اینکه

شهرستان دیواندره نسبت به میانگین استانی فاصله دارد که امیدواریم با آبگیری کامل سدسیازاخ در شهرستان دیواندره شاهد کاهش این فاصله در شهرستان باشیم. به طور کلی ما در استان پیگیر اجرایی شدن مصوبه ۹۶هزار هکتاری هستیم که نیازمند تمهید شرایط و مقدمات فراوانی است که در الویت استان قرار دارد.