معاونت مسکن و ساختمان در گزارشی به تشریح برخی از برنامه‌ها و سیاست‌های آن معاونت در اصلاح قوانین و پایه‌ریزی تولید مستمر مسکن، پرداخت.

معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در گزارشی ضمن ارایه وضعیت موجود در بخش مسکن و ساختمان، به تشریح اقدامات انجام شده و برنامه‌های آتی پرداخت.
براساس گزارش ارایه شده توسط معاونت مسکن و ساختمان اقداماتی که برای رفع موانع تاسیس موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن شامل تصویب دستورالعمل اجرایی تاسیس، فعالیت و نظارت بر موسسات پس‌انداز و تسهیلات مسکن در تارخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۵توسط شورای پول و اعتبار، مخالفت ستاد اقتصادی دولت با راه اندازی موسسات ذکر شده به دلیل وجود بحران ایجاد شده ناشی از صندوق‌ها و موسسات مالی غیرمجاز، ارایه طرح تاسیس موسسه پس‌انداز و تسهیلات مسکن دماوند (سهامی عام) و درخواست مجوز راه‌اندازی از بانک مرکزی توسط بخش خصوصی است. همچنین مطالعه و بررسی اثرات و کارکرد موسسات پس‌انداز منطقه‌ای در تامین مالی مسکن و پیگیری و هماهنگی با بانک مرکزی و ستاد اقتصادی دولت برای رفع موانع تاسیس این موسسات نیز انجام شد.
اصلاح آیین‌نامه قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن
اصلاح آیین‌نامه قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن نیز از دیگر اقدامات معاونت مسکن و ساختمان بود. اصلاح ماده (۱) تسهیل شرایط متقاضیان واجد شرایط، اصلاح ماده (۳) اجاره ۹۹ ساله به سرمایه گذاران جهت تولید مسکن استیجاری و را‌ه‌اندازی اجاره‌داری حرفه‌ای، اصلاح ماده (۷) واگذاری زمین برحسب شرایط اقلیمی و فرهنگی منطقه، اصلاح ماده (۱۰) افزایش طول دوره فروش اقساطی زمین از ۵به ۱۰ سال از جمله آنهاست.
اخذ مصوبه آیین‌نامه اجرایی طرح اقدام مسکن
بر اساس اعلام معاونت مسکن و ساختمان، تصویب طرح اقدام ملی مسکن با ظرفیت تولید ۶۰۰ هزار واحد مسکونی، تعیین سقف تسهیلات طرح اقدام ملی مسکن به میزان ۲۵۰۰ میلیون ریال (۲۵۰ میلیون تومان) به ازای هر واحد با دوره باز پرداخت ۲۰ ساله، پیش بینی تامین و تخصیص مابه التفاوت نرخ سود تسهیلات برای گروه های کم درآمد برای پرداخت تسهیلات با نرخ سود ۵ درصد، پیش بینی تامین تسهیلات موردنیاز طرح اقدام ملی مسکن برای پروژه‌های تکمیل شده و نیمه تمام بخش خصوصی از محل اعتبارات تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰، مکلف کردن وزارت نفت و صمت برای تامین مصالح موردنیاز طرح اقدام ملی مسکن، مکلف کردن دستگاه‌های اجرایی به تامین خدمات زیبربنایی و روبنایی موردنیاز پروژه‌های طرح اقدام ملی مسکن از دیگر اقدامات بود.
بازنگری طرح جامع مسکن
وزارت راه و شهرسازی به منظور بازنگری و تدوین طرح جامع مسکن به تمامی دانشگاه‌ها، استادان و قطب‌ علمی کشور فراخوان داد و از طریق مرکز ارتباطات و اطلاع‌رسانی وزارتخانه اقدام کرد.
ابلاغ برنامه شهری نیاز سالانه به مسکن و تشکیل کارگروه تامین زمین طی ۵ سال آتی
نیاز سالانه به مسکن اعلام و کارگروه تامین زمین طی ۵ سال آتی تشکیل شد. بر همین اساس، سالانه به احداث بیش از یک میلیون واحد مسکونی در سراسر کشور نیاز است که برنامه هر استان نیز تعیین و ابلاغ شد.
وظایف کارگروه تامین زمین برنامه‌ریزی جهت تامین اراضی موردنیاز با استفاده از ظرفیت اراضی تحت تملک بخش خصوصی و اراضی در اختیار دولت، تدوین مصوبات و پیش‌بینی و تامین منابع مالی موردنیاز برای تامین اراضی موردنیاز براساس برنامه عملیاتی پیشنهادی استان ها و پیش‌بینی ضوابط اجرایی مورد نیاز در تامین اراضی و در نظر گرفتن نیاز اراضی ابلاغی در طرح‌های جامع شهری است.