تاکنون ۳ میلیون نفر در سامانه ثبت نام کرده‌اند ، در صورت عدم ثبت نام افراد اقدام به اخذ مالیات می کنیم.

وزیر راه و شهرسازی:
????️سالی ۸۰۰ کیلومتر به طول راه های کشور اضافه شده است. نقاط حادثه خیز را رفع و بسیاری از مسیرها را دو بانده کرده ایم.
????️۵۰۰ کیلومتر بزرگراه آماده و در انتظار علائم است و با افتتاح آنها میزان بزرگراه های کشور از ۱۲ هزار و ۵۰۰ کیلومتر به ۲۱ هزار کیلومتر می‌رسد.
????️مسکن نباید کالای سرمایه ای باشد .از مرداد ماه یک میلیون و ۳۰۰ هزار خانه خالی را به سازمان امور مالیاتی معرفی کرده ایم که این سازمان باید اقدام به اخذ مالیات کند.
????️تاکنون ۳ میلیون نفر در سامانه ثبت نام کرده‌اند ، در صورت عدم ثبت نام افراد اقدام به اخذ مالیات می کنیم.
????️برای ۲۵ میلیون نفر پیامک از وضعیت ملکی ارسال کرده ایم، منتظر ثبت نام مردم نمانده ایم و تمامی واحدها را شناسایی کرده ایم .
????️در هفته های گذشته به دلیل قطعی مکرر برق واحدهای صنعتی، بازار میلگرد و سیمان دچار مشکل شده و قیمت این محصولات رشد جهشی داشته است. این امر تمام پروژه های مسکنی را به تلاطم انداخته و باعث شده تاریخ افتتاح های ما به تعویق بیفتد.