بر استخدامی های گمرک و انبار های عمومی نظارت مستقیم خواهم کرد. این مهم خط قرمز من است و از حق جوانان مریوان نخواهم گذشت.

شیوا قاسمی پور نماینده مردم مریوان و سروآباد در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار راهساز ضمن انتقاد از رانت های استخدامی در گمرک باشماق و بکارگیری غیر بومی ها در مرز مریوان، ضرورت استفاده از جوانان مریوان و سروآباد در گمرک و انبار های عمومی باشماق را خط قرمز خود خواند و افزود، تصادفات جاده ای ناشی از ترانزیت، دردسر های ناشی از عبور کامیون از داخل شهر به دلیل فقدان کنارگذر و ده ها مورد دیگر از محرومیت ناشی از مرز نشینی از تبعات مرز برای شهروندان شهر مریوان است و در حالی که آمار بیکاری جوانان مستعد و تحصیل کرده در این شهرستان گویای وضعیت نامناسب بیکاری در مریوان است، استخدام غیر بومی ها در مرز باشماق اعم از نیروی گمرک و انبار های عمومی پذیرفتنی نیست.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی افزود: روا نیست که جوان تحصیل کرده مریوانی و سروآبادی و روستای های این دو شهرستان با تحصیلات دانشگاهی ناچار به کولبری شوند و ظرفیت مرز باشماق برای استخدام نیرو های غیر بومی استفاده شود.

قاسمی پور ضمن تاکید بر این ضرورت، بر حق خود به عنوان نماینده مردم مریوان و سرو آباد در خصوص نظارت بر این استخدامی ها تاکید کرد و افزود: مانع استفاده از رانت از جمله روابط فامیلی در جریان استخدام نیرو ها خواهم بود و به جد در خصوص استفاده از نیرو های بومی شهرستان تاکید دارم.

شایان ذکر است علی رغم ظرفتی کمنظیر مرز بین المللی باشماق مریوان به عنوان یکی از پایانه های مهم تجاری کشور، شهرستان مریوان و سروآباد از منظر توسعه زیرساخت ها و اشتغال رتبه نامناسبی در میان شهر های استان دارند و جوانان بومی مریوان با تحصیلات دانشگاهی ناچار به کولبری می شوند.