باتوجه به آمارهایی که هر ماه از سوی سازمان ملی زمین و مسکن ارایه می شود، فارس و تهران معمولا در بین استانهای دارای بیشترین موارد زمین‌خواری قرار دارند. در شهریورماه ۱۴۰۰ نیز این دو استان به ترتیب رتبه‌های…

تعرض به اراضی ملی طی شهریورماه ۱۴۰۰ در کل کشور از نظر تعداد ۳۸۲ مورد و از نظر مساحت ۱۰۸ هکتار بود. در آخرین ماه از تابستان ۶۷ مورد اجرای احکام در زمین‌های دولتی به مساحت بیش از ۱۴۱ هکتار و ارزش بیش از ۴۰۸۵ میلیارد تومان صورت گرفت.
آمار زمین‌خواری نسبت به مردادماه از نظر تعداد افزایش ۲.۴ درصد و از نظر مساحت کاهش ۱۱ درصد را نشان می‌دهد. مردادماه ۱۴۰۰ تعداد ۳۷۳ مورد تعرض در اراضی دولتی به مساحت بیش از ۱۲۲ هکتار رخ داده بود. جمع اجرای احکام نیز ۵۵ مورد به مساحت بیش از ۱۹ هکتار و ارزش بیش از ۳۸۶ میلیارد تومان بود.
اما آمار شهریورماه استانهای آذربایجان غربی با ۷۴ مورد، فارس ۴۶، مرکزی ۴۵، خوزستان ۳۱ و تهران ۲۸ مورد را در رتبه‌های اول تا پنجم زمین‌خواری قرار می‌دهد. از نظر مساحت، استان تهران با ۱۱۹ هزار و ۱۱۰ متر مربع رفع تصرف، بالاترین میزان مساحت زمین‌خواری را در کل کشور طی شهریورماه ۱۴۰۰ به خود اختصاص داد. رتبه چهارم درخصوص مساحت نیز به استان فارس تعلق گرفت.
یک فقره زمین‌خواری در سمنان به مساحت ۷۰ هزار متر
نکته قابل توجه دیگر اینکه با وجود تنها یک فقره زمین‌خواری در استان سمنان، این استان رتبه سوم را از نظر مساحت رفع تصرف به خود اختصاص داد. در شهریورماه ۱۴۰۰ یک مورد رفع تعرض به اراضی ملی در شرق سمنان به مساحت ۷۰ هزار متر مربع انجام شد.
آنطور که جواد خردمند ـ فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن ـ گزارش داده بهترین عملکرد در رفع تعرض را استان‌های آذربایجان غربی، فارس و مرکزی و بهترین عملکرد در اجرای احکام را نیز استان‌های تهران، کرمان، آذربایان‌غربی و مرکزی به خود اختصاص دادند. او میزان دریافت گزارش مردمی از وقوع تصرف را ۴۶۵ مورد عنوان کرد.
بر اساس اعلام فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن تعرض به اراضی دولتی در استان‌های مختلف و عملکرد یگان حفاظت سازمان، شهریور امسال (۱۴۰۰)، شاملِ رفع ۴ مورد تعرض از ۱۳ هزار و ۲۰۰ مترمربع اراضی در آذربایجان‌شرقی، رفع ۷۴ مورد تعرض از ۱۸ هزار و ۴۰۰ مترمربع اراضی در آذربایجان‌غربی، رفع ۲ مورد تعرض از ۵۵۰ مترمربع اراضی در اردبیل، رفع ۱۰ مورد تعرض از ۳۲ هزار و ۶۰۰ مترمربع اراضی در اصفهان، رفع ۱۶ مورد تعرض از ۵۹ هزار و ۵۸۵ مترمربع اراضی در البرز است.
همچنین، رفع ۲۲ مورد تعرض از ۴۵ هزار و ۷۵۷ مترمربع اراضی در ایرانشهر، رفع یک مورد تعرض از ۲۰۰ مترمربع اراضی در ایلام، رفع ۱۸ مورد تعرض از اراضی به مساحت ۱۰۹ هزار و ۹۹۰ مترمربع اراضی در بوشهر، رفع ۲۸ مورد تعرض از اراضی به مساحت ۱۱۹ هزار و ۱۱۰ مترمربع در استان تهران، رفع یک مورد تعرض از ۲۰۰ مترمربع اراضی در جنوب کرمان، رفع یک مورد تعرض از ۱۰۰ مترمربع اراضی چهارمحال و بختیاری، رفع ۴ مورد تعرض از ۶۳ هزار و ۵۰۰ مترمربع اراضی خراسان‌رضوی، رفع فوری تعرض از ۳۱ مورد تعرض از ۳۲ هزار و ۹۶۶ مترمربع زمین در استان خوزستان بخش دیگری از عملکرد یگان حفاظت در شهریور ۱۴۰۰ گزارش شد.
خردمند همچنین، رفع ۲ مورد تعرض از اراضی به مساحت ۲۴ هزار و ۱۱۳ مترمربع در زنجان، رفع یک مورد تعرض از یکصد هزار مترمربع اراضی در سیستان‌وبلوچستان، رفع یک مورد تعرض از ۷۰ هزار مترمربع اراضی در شرق سمنان، رفع ۴۶ مورد تعرض از ۶۳ هزار و ۸۴۹ مترمربع اراضی در فارس، رفع یک مورد تعرض از ۱۵۰ مترمربع اراضی در قزوین، رفع ۴ مورد تعرض از ۵ هزار و ۲۷۳ مترمربع اراضی در استان کردستان، رفع ۱۷ مورد تعرض از ۱۷ هزار و ۸۳۵ مترمربع اراضی در کرمان را از جمله تلاش‌های یگان در این استان‌ها برشمرد.
به گفته وی، رفع ۲ مورد تعرض از یکهزار مترمربع اراضی استان کرمانشاه، رفع ۱۴ مورد تعرض از ۲ هزار و ۵۳۶ مترمربع اراضی در کهگیلویه‌وبویراحمد، رفع یک مورد تعرض از ۵۰۰ مترمربع اراضی در استان گیلان، رفع یک مورد تعرض از ۳۰۲ مترمربع اراضی در لارستان، رفع ۲ مورد تعرض از ۲۵۰ مترمربع اراضی در لرستان، رفع یک مورد تعرض از ۱۳ هزار و ۷۰۰ مترمربع اراضی مازندران، رفع ۴۵ مورد تعرض از ۴۶ هزار و ۲۷۰ مترمربع اراضی در مرکزی، رفع ۱۲ مورد تعرض از ۳۰ هزار و ۸۴۴ مترمربع اراضی در هرمزگان، و رفع تعرض از ۲۰ مورد اراضی دولتی به مساحت ۲۱۳ هزار و ۶۹۷ مترمربع در استان یزد از دیگر مواردی است که یگان در استان‌ها برای شهریور ۱۴۰۰ به انجام رسانده است.