کردستان با بیش از ۵۰ درصد تولید طلا درکشور اول و از لحاظ ذخیره طلا جزو استان دوم کشور است.

به گزارش سیروان:

استان کردستان با ۵۰درصد تولید طلای خالص رتبه اول کشور، ذخیره سنگ آهن رتبه ۵ کشور و به لحاظ ثبت ملی مرمر و ذخایز سلیس و باریت جزو استان های برتر کشور است این را مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان می گوید.

«بختیار خلیقی» در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری معادن باریت، سنگ مرمر، سنگ آهن کردستان از معادن برتر کشور عنوان کرد و افزود: معدن طلای ساریگونی قروه با ذخیره ۱۴.۸ میلیون تن ذخیره قطعی باعیار ۱.۲۴ گرم در تن و تولید سالانه بیش از ۵ تن طلای خالص، بزرگ ترین تولید کننده طلای کشور است.

آنگونه که این مقام صمت به استاندار گزارش داد: کردستان با بیش از ۵۰ درصد تولید طلا درکشور اول و از لحاظ ذخیره طلا جزو استان دوم کشور است. 

به گفته او از مجموع ۳۴۲ معادن  کردستان، ۲۰۰ معدن فعال، ۱۳۴ معدن غیرفعال، ۸ معدن در حال تجهیز است که سهم اشتغال زایی معادن ۴ هزار و ۹۱۹ نفر با ذخیره قطعی ۵۷ هزار و ۱۰۲ تن است.

بنا به استناد تحلیل آماری خلیقی، سنندج با ۵۹ معدن در صدر شهرستان های استان و سروآباد با سه معدن در کف جدول آماری به لحاظ تعداد معادن ثبت و گزارش شده است و بعد از سنندج، قروه با ۵۸ معدن و سقز با ۵۷ معدن در ردیف های دوم تا سوم قرار دارند. 

او جلوگیری از خام فروش،خام فروشی ایجاد زنجیره ارزش از معدن تا محصول نهایی در استان، فعال سازی معادن راکد و غیرفعال، تکمیل پرواز ژئوفیزیک هوایی و عملیات اکتشافی مناطق امید بخش معدنی را از محورهای توسعه بخش معدن تحلیل و تشریح کرد.

شناسایی ۷ محدوده امید بخش طلا و سنگ آهن در پهنه سقز، ۶ محدوه امید بخش طلا و سنگ آهن در پهنه بیجار، ۱۴ محدوده امید بخش طلا و سنگ آهن در پهنه قروه و تمهید مقدمات انجام عملیات پرواز ژئوفیزیک هوایی در پهنه دیواندره از نتایج اکتشافات در پهنه های معدنی کردستان به شمار می رود که مدیرکل صمت به آن اشاره کرد.

به گفته او ۵۲درصد از کل سطح استان به مساحت ۱۲هزار و ۵۰۰ کیلومتر مربع پهنه بندی و تحت اکتشافات نوین معدنی و زمین شناسی قرار گرفته است. 

او گزارش داد که در سال ۱۴۰۰ حدود ۸۰۱ میلیارد تومان حقوق دولتی وصول شده است که برای توسعه و تکمیل زیرساخت های معدنی و جاده دسترسی به معادن هزینه شد.