نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی را به منظور رفع ابهامات و ایرادات به کمیسیون اجتماعی ارجاع دادند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، گزارش شور دوم کمیسیون اجتماعی در مورد طرح اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی را بررسی کردند، اما در جریان بررسی این طرح علیرضا سلیمی در اخطاری ایراداتی را به بند الف ماده واحده این طرح وارد دانست و آن را بر خلاف چندین اصول از قانون اساسی دانست.

در ادامه قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی این اخطار را وارد دانست و تاکید کرد که ابهاماتی در این طرح وجود دارد که باید اصلاح گردد. سپس با استناد به ماده ۱۵۲ آیین نامه داخلی مجلس ارجاع این طرح به کمیسیون اجتماعی را به رای نمایندگان گذاشت  و نمایندگان نیز با آن موافقت کردند.

در ماده واحده این طرح؛ ماده (۵) قانون بیمه‌ های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب  ۹/  ۸/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن اصلاح شده است.