مدیرکل راه و شهرسازی استان قم گفت: برای احداث مسیر دریاچه نمک به حداقل ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان قم از نیاز احداث مسیر دریاچه نمک به حداقل ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار خبر داد و گفت: احتمالا ۵۰ میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده در امسال برای انجام مطالعات لازم در این موضوع است.
حسن صبوری با بیان این که مسیر ۲۶ کیلومتری جاده قم – کهک بر اساس آخرین برآورد و با احتساب تقاطع های غیرهمسطح در مسیر به  ۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد خاطر نشان کرد: تخصیص اعتبار برای این پروژه چند سال زمان بُرد و افزایش هزینه ها سبب شده است تا این رقم امروز پیش روی ما باشد.
وی با اشاره به تخصیص اولیه ۲.۶ میلیارد تومان برای این پروژه یادآور شد: اولویت نخست در این پروژه به روستای ورجان داده شد، چراکه محدوده ورجان بویژه در ایام تعطیل، شلوغ و پرتردد است، اما عدم همکاری شورای روستای ورجان بویژه در بحث تملکات لازم سبب شد تا برآورد دیگری بر اساس ۷ کیلومتر از مسیر ورجان به قم مورد توجه قرار گیرد که مناقصه آن نیز برگزار خواهد شد و البته نیازمند تخصیص اعتبار است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قم سپس به پروژه جاده قم – نیزار به عنوان یک پروژه بیست ساله اشاره کرد و گفت: اعتبار ۲۱.۷ میلیارد تومانی برای این پروژه دیده شده، اگرچه قرارداد آن بیش از ۳۰ میلیارد و تخصیص آن حدود ۱۲ میلیارد تومان است که نشان می دهد نیاز به تخصیص بیشتر برای این پروژه هم وجود دارد.
صبوری همچنین به کسری های هزینه ای اداره کل متبوع در سال گذشته توجه کرد و اظهار داشت: البته مبلغی برای جبران این کسری ها در نظر گرفته شد، اما متأسفانه این مبلغ با وجود همه پیگیری ها در اختیار اداره کل قرار نگرفت و موجب نارضایتی و بی انگیزگی کارکنان را فراهم کرد.
وی درباره مسیر دسترسی دریاچه نمک قم نیز اذعان کرد: ۶۵ کیلومتر مسیر دسترسی دریاچه نمک با احتساب ۷ میلیارد تومان برای احداث هر کیلومتر از مسیر، نشان از نیاز به بودجه ای در حدود ۴۵۵ میلیارد تومان دارد و از این رو می توان نتیجه گرفت که ۵۰ میلیارد تومان پیش بینی شده در این موضوع در سال جاری، احتمالا و صرفا برای بحث های مطالعاتی مسیر اختصاص یافته است.
مدیرکل راه و شهرسازی استان در خصوص اعتبار مورد نیاز محور قم- کهک گفت: با احتساب ۷ میلیارد تومان برای احداث هر کیلومتر از مسیر ۲۶ کیلومتری، حدود ۲۰۰ میلیارد تومان برای مسیرسازی و ۳۰۰ میلیارد تومان نیز برای تقاطع های غیرهمسطح پیش بینی شده است.