استاندار اردبیل گفت: در حال حاضر احداث ۳۵۰ کیلومتر بزرگراه در جاده های مناطق مختلف استان اردبیل به همت اداره کل راه و شهرسازی در حال اجرا است.

اکبر بهنام جو استاندار اردبیل به اقدامات صورت گرفته در خصوص توسعه بزرگراه ها توسط راه و شهرسازی در سطح استان اردبیل اشاره کرد و تصریح کرد: چهار سال پیش فقط ۵۰ کیلومتر از ۷۵۰ کیلومتر در حال احداث بزرگراه بوده که اکنون ۳۵۰ کیلومتر جاده سازی در حال اجرا بوده که  از پارس آباد گرفته به سمت سربند و مشگین شهر، محور بیله سوار به گرمی تا سرچم از سمت اردبیل و سه راهی سرچم ،کلور درام پیمانکاران مشغول کار هستند.
وی با اشاره به اجرای محور سرچم به هشتجین گفت: این مسیر  برای مردم خیلی حیاتی بود که در حال اجرا است و امسال دنبال این هستیم که ۶۰ کیلومتر بزرگراه تحویل دهیم.
بهنام جو با اشاره به اختصاص اعتبار۲۰ میلیارد تومانی به محور اسالم در سفر رییس جمهور گفت: این میزان برای مسیر اسالم که نیاز به ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار دارد، اندک بوده و در تلاش هستیم با یافتن منابع جدید حدود ۲۰۰ میلیارد تومان پیمانکار طرح را انتخاب کنیم.
استاندار اردبیل از اجرای تونل حیران خبر داد و گفت: امسال بازگشایی مسیر تونل دوم حیران تا پایان سال انجام و تکمیل و افتتاح آن سال بعد خواهد بود.
وی ادامه داد: نزدیک به ۱۱۰ میلیارد تومان هم برای راه ها جذب شده اگر این اعتبارات تزریق شود تاثیر بسیار بالایی در سرعت بخشی  اجرای پروژه ها خواهد داشت.