معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان گفت: به منظور جلوگیری از خسارات جانی و مالی شهرستان‌های شمالی اصفهان تکمیل پروژه‌های کمربندی کاشان و کنارگذر آران و بیدگل در دستور کار قرار دارد.

بهزاد شاهسوندی معاون مهندسی و ساخت اداره‌کل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه نقش راهها بر اقتصاد شهر جنبه‌های مختلفی دارد اظهار کرد: راه می‌تواند جهتِ توسعه شهر را تحت تاثیر خود قرار دهد و به این ترتیب در افزایش قیمت زمین‌ها و توزیع ثروت تاثیرگذارد.  
وی افزود: در این بین جاده های کمربندی از جمله ملزومات راهسازی و شهرسازی در کلانشهرها هستند که بار ترافیکی یک شهر را بر دوش می‌کشند و از سویی دیگر آلودگی هوا و آلودگی صوتی را نیز از مرکز شهر به حاشیه‌ها انتقال می‌دهند و در عین حال می‌توانند اقتصاد یک شهر را نیز هدف قرار داده و مقدمات رشد آن را به دنبال داشته باشد.  
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه امروزه بخش عمده سرمایه هر کشور، به پروژه‌های عمرانی و زیربنایی آن اختصاص دارد اذعان داشت: یکی از عوامل رشد و توسعه اقتصادی هر جامعه موفقیت در اجرای پروژه‌های عمرانی آن محسوب می‌شود.  
وی با اشاره به پروژه‌های عمرانی اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان بیان داشت: شهرستان کاشان که یکی از شهرستان‌های شمالی این استان است فاقد کمربندی مناسبی بود و عبور ماشین‌های سنگین از داخل شهر منجر به خسارات جبران ناپذیر جانی و مالی به مردم میشد لذا جهت جلوگیری از این مشکلات پروژه کمربندی کاشان به طول تقریبی ۲۸ کیلومتر از پل دارالسلام کاشان طراحی شد.  
وی با بیان اینکه عملیات اجرایی هفت کیلومتر از این محور انجام شده و تقریبا در مرحله انتهایی آن قرار دارد. اذعان داشت: متاسفانه احداث کمربندی کاشان با مشکل آزادسازی مواجه است.  
شاهسوندی با اشاره به اینکه مطالعات این پروژه انجام پذیرفته و طرح آن به تصویب رسیده است گفت: ۲۰ کیلومتر از این محور نیاز به آزادسازی اراضی ملی و شخصی دارد که در صورت آزادسازی ادامه پروژه به صورت چهار خطه اجرا و به لطف خدا معضل و مشکل ترافیکی شهر کاشان حل می‌شود.  
وی از دیگر پروژه‌های مهم و بزرگ منطقه شمالی استان اصفهان به پروژه کنارگذر آران و بیدگل اشاره کرد و اذعان داشت: این پروژه به طول ۴۳ کیلومتراست و از دارالسلام کاشان شروع می شود لذا سه کیلومتر از این محور با کمربندی کاشان به صورت مشترک بین دوشهرستان قرار دارد.  
معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه پروژه کنارگذر آران و بیدگل نقش مهمی در کاهش ترافیک شهرستان‌های کاشان و آران و بیدگل دارد گفت: در حال حاضر عملیات اجرایی ۳۰ کیلومتر از این محور تقریبا انجام شده و بعضا بصورت مقطعی مورد استفاده قرار گرفته است.  
وی افزود: این پروژه به جهت آزادسازی اراضی ملی بخصوص منابع طبیعی مدتی متوقف مانده بود اما در حال حاضر مشاور این پروژه انتخاب شده است و در مرحله مطالعه قرار دارد.  
شاهسوندی بیان داشت: پس از اتمام مطالعات پروژه فرآیند برگزاری مناقصه و انتخاب پیمانکار برای ۱۳.۵ کیلومتر باقیمانده انجام و به لطف خدا عملیات اجرایی آن در سال ۱۴۰۰ انجام می‌شود.