حسن صبوری مدیرکل راه و شهرسازی استان قم

مهندس صبوری مدیرکل راه و شهرسازی استان قم:
آورده اولیه متقاضیان مسکن ملی قم ۶۰ میلیون تومان  خواهد بود که در طول دو ماه می بایست پرداخت شود.
ثبت نام کنندگان مرحله اول شهر قم ۴۰۰۰ نفر بوده اند که از این بین تعداد ۲۱۵۵ تایید اولیه و تعداد ۱۸۴۵ نفر رد شدند.
تجربه مسکن مهر نشان داد استفاده از ظرفیت تعاونی ها در امر ساخت و ساز موفق نبوده است و بنا بر تصمیم شورای تامین مسکن استان قم، با ورود تعاونی ها به ساخت و ساز طرح اقدام ملی مخالفت شد.
در راستای طرح اختلاط اجتماعی، و حضور گروه های مختلف درآمدی در طرح اقدام ملی مسکن، حداقل ۲۰ درصد سهم طرح اقدام ملی با حداقل آورده و حداقل متراژ و مشاعات در اختیار مددجویان بهزیستی و کمیته امداد امام(ره) قرار خواهد گرفت.