هر شش نماینده همراه وزیر آمدند

امروز بلاخره پس از چند بار کنسل شدن برنامه سفر وزیر نیرو به استان کردستان علی رغم اعلام قبلی، محرابیان به همراه شش نماینده استان کردستان وارد فرودگاه سنندج شد. بر اساس برنامه های معرفی شده از سوی استانداری کردستان تا شب قرار است پروژه های متعددی در استان مورد بازدید قرار بگیرد.

حضور شش نماینده به همراه وزیر نیروی دولت سیزدهم در استان کردستان، به نوعی گویای وخامت اوضاع عملکرد این وزارت خانه در استان و سطح وسیع مطالبات محقق نشده مردم کردستان در حوزه آب ها دارد. در مدت سالهای گذشته به دلیل شرایط نامناسب آب شرب شهر سنندج، گلایه ها مردمی در سطح وسیعی در قالب کمپین و کارزار و … شکل گرفت. با توجه به اقدامات کارشناسی و نقش این فعالین در موضوع آب شرب سنندج، شایسته است در این بازدید وزیر نیرو با فعالین این حوزه دیدار هایی صورت بگیرد.

در کنار جلسات کارشناسی و ارایه آمار ها توسط مسببین وضع موجود، به جهت رنج مردم در حوزه تهیه آب، بازدید از صف طولانی چشمه های آب شرب اطراف شهر سنندج و گفتگوی وزیر با مردم بدون واسطه به عنوان بخشی از برنامه های وزیر می تواند در نشان دادن کمبود ها و نواقص به وزیر و تیم همراه موثر باشد.

خروج از چنین وضعیتی در کردستان، در کنار نگاه ویژه و تخصیص اعتبارات مکفی برای تسریع در پروژه های آبی، نیازمند تغییر در نگاه و اصلاح سیاسیت های آبی غلط وزارت نیرو در استان کردستان و منطقه است، سیاستی که ضمن روبرو ساختن آب شرب استان با چالش های جدی، موجب کاهش چشمگیر منابع آبی دشت های شرقی استان و سهم ناچیز استان در زمین های آبی شده است.