پروژه راه آهن همدان ـ سنندج در قانون بودجه سال ۹۷ حدود ۳۰ میلیارد تومان اعتبار داشت

آغاز ریل گذاری قطار سنندج
پروژه راه آهن همدان ـ سنندج در قانون بودجه سال ۹۷ حدود ۳۰ میلیارد تومان اعتبار داشت اما در سال ۹۸ عملیات اجرایی این طرح فعال‌تر شد و در بودجه سال ۱۳۹۸ حدود ۱۳۰ میلیارد تومان ابلاغ شد و با پیگری و نگاه ویژه به این طرح اعتبار طرح بیش از سه برابر افزایش یافت و به ۳۹۰ میلیارد تومان رسید که ۱۳ برابر اعتبار تخصیص یافته سال ۹۷ بود.
تسهیل در حمل و نقل مسافر و کالا و از همه مهمتر اتصال به شبکه عظیم ریلی کشور از مهمترین اهداف این پروژه به شمار می آید.