مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان در بازدید از مراحل ساخت قطعه یک بزرگراه خاش – زاهدان گفت: با توجه به تامین اعتبار صورت گرفته سعی بر این است در شش ماهه اول امسال ۴۰کیلومتر بزرگراه را به بهره برداری…

عطاءاله اکبری مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان در بازدید از مراحل ساخت قطعه یک بزرگراه خاش – زاهدان گفت: با توجه به تامین اعتبار صورت گرفته سعی بر این است در شش ماهه اول امسال ۴۰کیلومتر بزرگراه به بهره برداری برسانیم.
اکبری افزود: در سال ۱۳۹۹ توانستیم بیش از ۸۰ کیلومتر بزرگراه در حوزه عملکردی اداره کل راه و شهرسازی شمال استان به بهره برداری برسانیم.
وی در ادامه بر این نکته تاکید کرد که درحوزه ساخت بزرگراه های استان دیگر به گذشته بر نمی‌گردیم و برای اولین بار با برنامه ریزی صورت گرفته از ۱۵ فروردین امسال کارگاههای راهسازی استان فعالیت خود را آغاز کردند.
مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان بهره برداری از ۱۰ کیلومتر قطعه ۱خاش زاهدان، احداث پل بزرگ ماشکید، احداث پل بزرگ نهراب، بهره برداری از ۱۰ کیلومتر دیگر از محور زاهدان زابل حدفاصل سه راهی دشتک به یادمان شهدای تاسوکی، ۷ کیلومتر از محور زاهدان بیرجند، ۷ کیلومتر محور زاهدان به نصرت آباد را از اولویتهای این اداره کل در ۶ ماه اول امسال عنوان کرد.
وی اجماع صورت گرفته در جهت تلاش برای افزایش اعتبارات بزرگراه های استان را بی سابقه اعلام کرد و ضمن قدردانی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استاندار و حضور سرگزی نماینده مردم سیستان در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی یک فرصت مغتنم برشمرد که به درستی تا این لحظه از آن در افزایش اعتبار بزرگراه زابل زاهدان استفاده شده است.