عملیات تعریض و آسفالت جاده بین‌المللی حیدرآباد_ نقده به ارزش ٢٢٠ میلیارد ریال رو به اتمام است.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی برای نظارت و راهبری پروژه‌های راهسازی، از تکمیل آسفالت محور سه‌راهی حیدرآباد به سمت سه‌راهی حسنلو به طول ٢.٢ کیلومتر بازدید کرد.
سیدمحسن حمزه‌لو در این بازدید اظهار داشت: عملیات تعریض و آسفالت محور ترانزیتی سه‌راهی حیدرآباد به سه‌راهی حسنلو در کمتر از هفت ماه اجرا شده است.
وی تصریح کرد: اتمام پروژه تعریض و بهسازی این محور، اقدامی مؤثر در تسهیل و ایمن‌سازی مسیر دسترسی به پایانه مرزی تمرچین محسوب می‌شود و  بهسازی محور حیدرآباد به نقده یکی از مطالبه‌‌های دیرینه مردم منطقه بود که در  بازده زمانی کوتاه محقق شد.