مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از آزادسازی ۲۶ هزار متر مربع زمین در شهرستان پیشوا به ارزش ۱۳۰۰ میلیارد ریال خبر داد.

خلیل محبت خواه مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با اعلام این خبر گفت: در راستای صیانت از انفال و حفظ منافع بیت المال و با اخذ رأی نهایی از مراجع قانونی، اراضی واگذار شده به دانشگاه آزاد اسلامی در شهرستان پیشوا به میزان ۲۶ هزار متر مربع و ارزش ۱۳۰۰  میلیارد ریال آزاد شد.
محبت خواه پی گیریهای همکاران جنوب شرق و معاونت املاک و حقوقی را در این آزادسازی مؤثر عنوان کرد و گفت: این اراضی به سازمان زمین و مسکن عودت داده شد.
وی در پایان گفت: با یک برنامه ریزی منسجم و در پی دستور وزیر محترم مهندس قاسمی در پی آن هستیم تا زمینهای دولتی به نام (دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان ملی زمین و مسکن) سند گرفته شده و آزاد سازی انجام شود.