وزیر راه و شهرسازی درباره علت حادثه قطار در طبس گفت: کمیسیونی در این زمینه تشکیل شده که به‌زودی دلیل اصلی را اعلام می‌کند اما مسئولان عملیات عمرانی به راه‌آهن اعلام کرده‌بودند کار تمام و مسیر قطار باز…

رستم قاسمی درباره علت اصلی حادثه گفت: ضمن تسلیت به بازماندگان این حادثه باید مدنظر داشته باشیم که بعد از این سانحه کمیسیونی تخصصی برای رسیدگی به دلایل اصلی تشکیل شده که با دریافت تمامی گزارش‌ها و بررسی کارشناسی آن رسماً دلیل اصلی از طریق مقام‌های مسئول و رسمی اعلام خواهد شد.

قاسمی در ادامه افزود: بررسی‌های اولیه و آنطور که گزارش‌ها به دست من رسیده نشان می‌دهد شب قبل از حادثه عملیات عمرانی در محل حادثه انجام می‌شده و مسئولان مربوطه ساعاتی قبل از سانحه به راه آهن اعلام کرده‌اند که کار عمرانی انجام و مسیر برای عبور قطار باز است.

به گفته وی بعد از اعلام باز بودن مسیر به راه‌آهن حدود ساعت ۴:۳۰ دقیقه بامداد و قبل سانحه دو قطار دقیقاً از همین محل عبور می‌کنند؛ درحالی که شواهد اولیه نشان می‌دهد  برخورد بیل مکانیکی با قطار باعث بروز سانحه بوده و باید این مهم از سوی کمیسیون تخصصی ایجاد شده بررسی شود که چرا بیل مکانیکی آن زمان در حریم ریل بوده است.

قاسمی با تاکید بر اینکه بیل میکانیکی علت اصلی حادثه بوده است، گفت: در وهله نخست به لکوموتیو و سپس به واگن‌های بعدی برخورد می‌کند. بر اساس گزارش‌های اولیه در این سانحه شیشه‌های جلو لکوموتیو طی برخورد با بیل شکسته می‌شود که لکوموتیوران اقدام به کشیدن ترمز می‌کند، اقدامی که باعث وقوع این حادثه شده است.

وزیر راه و شهرسازی همچنین ضمن اشاره به احتمال خطای انسانی تاکید کرد: اینکه چرا این بیل در زمان عبور قطار در حریم ریل قرار داشته و اینکه آیا لکوموتیوران دقت نداشته یا هر فرضیه‌دیگری وجود داشته  باید منتظر باشیم تا نتیجه کارشناسی و رسمی از طریق کمیسیون اعلام شود.